Curriculum Vitae

Personalia

Corinne Kalisvaart Renout
Rijnlanderweg 1001
2132 MN HOOFDDORP
06 55 37 52 09
info@cksecretariaatsservice.nl

Opleiding

Lyceum Diploma, Atheneum met examenvakken:
Wiskunde, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, Economie I, Nederlands

Schoevers Diploma, Directie Secretaresse met business correspondence en stenografie
Nederlands, Frans, Duits en Engels

SRM Marketing and Advertising Diploma

Social Psychology with Wesleyan University (verkorte cursus, diploma)

Werkervaring

1995 – heden
CK Secretariaatservices, ZZP
Freelance ambtelijk secretaris van diverse Ondernemingsraden in diverse branches *

1992 – 1995
Hodon International – Directie Secretaresse
Internationaal bedrijf in Facility Management : Cleaning, Security, Catering, Landscaping

1989 – 1992
Publex Buitenmedia – Directie Secretaresse
Verkoopmaatschappij voor adverteren op Billboard en Abri

1986 – 1989
AGA Gas, Verkoop Binnendienst Speciale Gassen
Internationaal bedrijf voor verkoop en fabricage van gassen

1984 – 1986
Schelde International – Directie Secretaresse
Internationaal bedrijf voor verkoop en fabricage van sporttoestellen

1982 – 1984
Van Dam Magasin – Sales Manager
Kledingzaak

* Vaardigheden huidige werkzaamheden

 • Secretariële ondersteuning van de OR
 • Vergaderingen voorbereiden
 • Notuleren vergaderingen
 • Schrijven van Advies- en Instemmingaanvragen
 • Informeren van OR-leden en Bestuurder over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Bewaking van juridische procedures
 • Vast contactpersoon voor OR, Bestuurder en medewerkers
 • Informatievoorziening van de medewerkers
 • Begeleiden en organiseren van OR verkiezingen
 • Begeleiden en oprichten van nieuwe Ondernemingsraad
 • Opzetten van OR reglementen
 • Schrijven van OR nieuwsbrieven en jaarverslagen
 • Beheren OR archief
 • Bewaken actielijsten

Gevolgde cursussen

 • Sales
 • Marketing
 • Telemarketing
 • Notuleren
 • Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publishing
 • Administratie
 • Boekhouding, diverse software pakketten
 • EHBO en reanimatie

Vaardigheid in talen

 • Nederlands Uitstekende beheersing mondeling en schriftelijk
 • Engels Uitstekende beheersing mondeling en schriftelijk
 • Frans Goede beheersing mondeling en schriftelijk
 • Duits Goede beheersing mondeling en schriftelijk