Diensten

CK Secretariaatsservice biedt Ondernemingsraden

de volgende werkzaamheden op freelance basis aan

Ondernemingsraad-, Overleg-, Commissie- en Bestuursvergaderingen

 • Agenda
 • Jaarplanning
 • Voorbereiden
 • ¬†Notuleren
 • Actielijsten maken
 • ¬†Bewaking procedures

Archief

 • Beheren OR archief

Oprichten nieuwe OR

 • Opzetten OR reglement
 • Begeleiden en organiseren van OR Verkiezingen
 • Inwerken nieuwe OR leden
 • Introductie met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Correspondentie

 • Adviesaanvragen
 • Instemmingaanvragen
 • Initiatiefvoorstellen
 • OR nieuwsbrieven
 • OR jaarverslagen
 • Beleidsnotities
 • Bijhouden ingekomen en uitgaande documenten
 • Beheren mailbox

Contactpersoon en Informatievoorziening Medezeggenschap voor

 • OR
 • Bestuurder
 • Medewerkers
 • PR beleid helpen opzetten
 • Coachen OR en Bestuurder voor goede structurele samenwerking