Referenties

CK Secretariaatsservice

biedt flexibele ondersteuning aan ondernemingsraden.

Aanbevelingen en referenties

Ik ben zelf al jaren medezeggenschapsadvocaat en heb in die hoedanigheid Corinne gedurende lange tijd intensief meegemaakt. Ik heb Corinne leren kennen als een uiterst bekwame ambtelijk secretaris. Als ik haar kwaliteiten zou moeten omschrijven komt het volgende beeld naar voren.

  • Corinne werkt snel en efficiĆ«nt.
  • Ze schrijft goed en kan op een uitstekende manier gesprekken samenvatten.
  • Ze heeft goed inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden om deze adequaat te kunnen toepassen.
  • Haar analytisch vermogen is prima.
  • Zij geeft op basis daarvan uitstekende adviezen aan de Ondernemingsraden.
  • Ze is een buitengewoon prettige persoonlijkheid en is ook toegankelijk voor een ieder.

Mr Jan Hermes, advocaat & mediator

Graag willen we Corinne Kalisvaart hartelijk danken voor haar trouwe inzet als ambtelijk secretaris in de afgelopen 21 jaar. Zij heeft altijd voor de Centrale Ondernemingsraad ISS Nederland klaar gestaan, ons gevraagd en ongevraagd geadviseerd, noodzakelijke opleidingen geregeld en gezorgd voor een helder inzicht waar we staan in de besluitvorming. Als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden gaan we afscheid nemen van Corinne, dit valt ons zwaar omdat we blindelings op haar konden vertrouwen.

Hans Koen, Voorzitter Centrale Ondernemingsraad ISS Nederland

Corinne Kalisvaart is een zeer betrokken ambtelijk secretaris voor onder meer ondernemingsraden. Zij is punctueel, toont initiatief en is in staat de kern uit een discussie goed te verwoorden. Daarnaast heeft zij vele jaren ervaring als ambtelijk secretaris, waardoor zij een extra toegevoegde waarde kan leveren voor de ondernemingsraadsleden.”

Norma van den Berg, Director HRM & Legal ISS Facility Services

Wij hebben als OR van SIGHT Landscaping jarenlang gebruik gemaakt van de diensten van Corinne Kalisvaart als ambtelijk secretaris. Voor de OR heeft het veel meerwaarde als er ondersteuning is van iemand die zowel de WOR als overige juridische kennis beschikbaar heeft. Met beperkte informatie uit de OR vergaderingen is Corinne in staat om een advies of instemmingsbrief te maken met daarin verwerkt de randvoorwaarden uit de WOR. Ook op juridisch gebied is zij voor ons in staat gebleken over de nodige kennis te beschikken, waardoor het inschakelen van externe deskundigen tot een minimum beperkt kon worden. Dit heeft ons veel tijd en geld bespaard.

Met name tijdens het traject waarin ons bedrijf over ging van een ISS onderdeel naar een zelfstandig bedrijf en vervolgens het organiseren van verkiezingen, kwam er voor de OR veel administratief werk en heeft CK Secretariaatsservice haar zeer gewaardeerde bijdrage kunnen leveren.

Helaas is besloten om vanwege bedrijfseconomische redenen Corinne niet meer als vaste ambtelijke secretaris en notulist/adviseur bij alle OR vergaderingen in te huren. Dit betekent voor de OR extra werk, en het kost extra tijd om het OR werk soepel te laten verlopen. Gelukkig kunnen wij voor specifieke advies of instemmingsaanvragen nog steeds gebruik maken van CK Secretariaatsservice.

Gerard Geerds, Voorzitter van OR Sightlandscaping